Simon van der Kooij - in stal

Boer Simon van der Kooij

Simon en Astrid van der Kooij hebben hun bedrijf met 70 melkkoeien aan de Oostgaag in Maasland. Keep it simple, is voor Simon een gevleugelde uitdrukking. Want hoe ingewikkelder het bedrijfsproces, hoe onoverzichtelijker het wordt. Ook zijn vee levert een deel van de melk voor de zuivel van Delflandshof. Hij is er van overtuigd dat het beter is te proberen per liter melk iets meer te verdienen dan steeds meer liters te produceren voor een lage prijs. Dankzij de zonnepanelen op het dak van de stal voorziet het bedrijf in de eigen elektriciteitsbehoefte. Scholieren uit de omgeving komen er langs om over het boerenbedrijf te leren. Ze gaan naar huis met de boodschap dat niet alle percelen tegelijk worden gemaaid, zodat weidevogels zich altijd kunnen verschuilen.