Gertjan Hooijmans - In stal hooi voeren

Boer Gertjan Hooijmans

De Nellyhoeve van Gertjan en Annet Hooijmans ligt aan de Oostveenseweg in Schipluiden. Gertjan melkt zo’n 70 koeien en houdt daarnaast rond de veertig stuks jongvee. Hooijmans voert geregeld bij met hooi van onbemeste natuurgronden. Hij is heel enthousiast over de kringlooplandbouw en merkt dat die manier van werken resulteert in een prima balans tussen bedrijf en milieu. De koeien van de Nellyhoeve leveren een deel van de melk voor de boerenmelk en boerenyoghurt van Delflandshof. GertJan Hooijmans is voorzitter van zuivelcoöperatie Delflandshof.